Arcade Games: Dragon’s Lair

Dragon’s Lair HD (PS3) –
Dragon’s Lair HD (HD-DVD) –
Dragon’s Lair HD (PC) –
Dragon’s Lair 20th Anniversary (PC) –
Dragon’s Lair 20th Anniversary (PS2) –
Dragon’s Lair (DVD) –
Dragon’s Lair (Game Boy Color) –

Dragon’s Lair 3D (PC) –
Dragon’s Lair 3D (Xbox) –
Dragon’s Lair 3D (GameCube) –

Dragon’s Lair III (PC) –
Dragon’s Lair III (DVD) –

Dragon’s Lair II: Time Warp (PC) –
Dragon’s Lair II: Time Warp (DVD) –