Atari 2600 Games: H.E.R.O.

H.E.R.O. © Activision
Game Boy Advance (Activision Anthology):
Macintosh (Activision Anthology Remix):
PC (Activision Anthology Remix):
Playstation 2 (Activision Anthology):